ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำบุญตักบาตรผู้สูงอายุชุมชนวังหรั่ง

เนื่องด้วยวันที่ 8 มกราคม 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านวังหรัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีการประชุมผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันทำบุญตักบาตรของชมรมผู้สูงอายุของชุมชน เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นประจำปีของชุมชน และได้ทำการประชุมหารือเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจวัตรประจำวัน ปัญหาข้อร้องทุกข์ต่างๆ ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ที่รับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้างโรงงาน