ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมปั่นจักรยาน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

เนื่องด้วยทางชมรมจักรยานควนลัง มีกิจกรรม “ปั่นไปกราบพ่อของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 60 ได้ทำการเริ่มเปิดพิธีเวลา 07:00 น. ภายในกิจกรรมมีการยืนถวายอาลัย ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา แล้วทำการปล่อยตัวปั่นจักรยาน ณ วัดควนลัง ทางบริษัทจีเด็ค จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อใช้ในการเดินทางกับทางชมรม