ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประชุมมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองควนลัง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น. มีการประชุมสามัญประจำปี เพื่อแจ้งยอดเงินในการบริหารจัดการที่ได้รับจาก บริษัท จีเดค จำกัด เพื่อนำเงินที่ได้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ซึ่งทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ