ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560

โครงการสานสัมพันธ์สู่ชมชน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ลงพื้นที่โดยรอบโรงงานเพื่อทำแบบสอบถามพร้อมทั้งเยี่ยมเยือนชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโรงงาน พร้อมรับข้อเสนอแนะจากชุมชนที่อยู่รอบโรงงานเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และเพื่อเป็นสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อยู่รอบข้าง โดยกิจกรรมได้จัดกลุ่มพนักงานเข้าร่วมโครงการ 5 ทีม แบ่งกันลงพื้นที่ ทีมละ 5 คน นำแบบสอบถามลงพื้นที่ถามตอบข้อมูลจำนวน 100 หลังคาเรือน


พื้นที่โซนที่ 1 บริเวณบ้านพักพนักงานเทศบาลหาดใหญ่ และพื้นที่ด้านหน้าโรงงาน

พื้นที่โซนที่ 2 บริเวณหมู่บ้านอิงกมล หน้าโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

พื้นที่โซนที่ 3 บริเวณหมู่บ้านแอร์พอร์ต หมู่บ้านพรอารีย์และร้านค้า

พื้นที่โซนที่ 4 บริเวณหมู่บ้านบนควน วัดเกาะวัด และบริเวณพื้นที่รอบกองขยะ

พื้นที่โซนที่ 5 บริเวณหมู่บ้านแมนดาริน หมู่บ้านสวนอิสระ หมู่บ้านฉัตรแก้วและบริเวณใกล้เคียง