ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ทางชุมชนนพคล้ายมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลเมืองควนลัง โดยทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนชุดกีฬาเพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 มีกิจกรรมทางศาสนาซึ่งทางวัดเกาะ มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเมื่อวันที่ 1- 2 เมษายน 2560 โดยทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ทำการมอบเงินสนับสนุนทำบุญ จำนวน 6,000 บาทกับทางวัด วัดเกาะเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานในระยะรัศมี 2 กิโลเมตร และมีชุมชนอยู่โดยรอบวัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 มีกิจกรรมภายในบริษัท จีเดค จำกัด มีการร่วมกันทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ และร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันภายในบริษัท จีเดค จำกัด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 มีงานการกุศลหาเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนวังหรัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดงานคอนเสิร์ตซึ่งทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 มีกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ณ วัดควนลัง ทางเทศบาลเมืองควนลังได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขึ้น ภายในวัดควนลัง ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำผ้าขาวม้า และน้ำดื่ม มาแจกให้กับผู้มาร่วมงาน และร่วมกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ส่งตัวแทนบริษัทฯ มอบพวงหรีดงานศพ คุณแม่เพี้ยน ปรีดาศักดิ์ ณ วัดแหมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้รับหนังสือเชิญร่วมงานทำบุญตักบาตรร่วมกับหมู่บ้านฉัตรแก้ว และชาวบ้านที่อยู่โดยรอบบริเวณ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเวลาเช้า และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชน ในงานทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้มอบของที่ละรึกกับผู้สูงอายุ