ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 6 วัด 1 ที่พักสงฆ์ โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลเมืองควนลัง และชาวบ้านในพื้นที่ควนลังร่วมกันแห่เทียนพรรษา ทำบุญและปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เวลา 07:30 น. – 16:00 น. กำหนดการเริ่ม ณ วัดสมเด็จ วัดชัยชนะสงคราม วัดม่วงค่อม วัดเกาะวัด สำนักสงฆ์เนินขุมทอง วัดควนลัง และวัดท่าเคียน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เกิดอุบัติเหตุเขม่าควันตกหล่นบริเวณหมู่บ้านอิงกมล หมู่บ้านเออบาน่า ประมาณ 60 หลังคาเรือน ทางบริษัทได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและทำการเยียวยาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทำการล้างรถที่โดนเขม่าควัน ทำการล้างถนนหมู่บ้าน ทำการล้างสระน้ำหมู่บ้านอิงกมล หมู่บ้านเออบาน่า และล้างพื้นสนามหมู่บ้าน

ทางบริษัทได้ดำเนินการลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลและตอบคำถามให้กับชุมชน เรื่องที่มาของอุบัติเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน สร้างความคุ้นเคยกับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน

เนื่องในโอกาสที่มีการทำความสะอาดสระว่ายน้ำประจำหมู่บ้านอิงกมลใหม่ ทางบริษัทได้มอบถังกรองน้ำใหม่ให้กับทางหมู่บ้านอิงกมล โดยถังใบเก่าได้ชำรุดไม่สามารถกรองน้ำในสระได้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำภายในสระน้ำให้มีความสะอาด

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะบริษัท จีเดค จำกัด โดยมีการตอบถามข้อมูลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข มาตราการป้องกันเหตุการณ์ที่เกิด การดำเนินการปรับปรุงระบบของบริษัท จีเดค จำกัด เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อผู้ที่อยู่โดยรอบบริษัท

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม มีกิจกรรมเครือข่ายธรรมาภิบาล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำอาหารปลามอบให้เพื่อเป็นอาหารให้ เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์น้ำในคลองอู่ตะเภา