ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ภายในกิจกรรมมีการส่งเสริมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเล่นเกมส์ให้ความรู้พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บริเวณภายในโรงเรียน โดยกิจกรรมได้ดำเนินเวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งทางบริษัทได้มีการจัดเจ้าที่ดูแลและคอยให้ความรู้กับนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับครู นักเรียน เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างโรงไฟฟ้ากับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ทำการต้อนรับคณะมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มสพ) ได้เข้ามาสำรวจสอบถามข้อมูลการดำเนินการโรงไฟฟ้า และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท จีเดค จำกัด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท จีเดค จำกัด ได้มอบถังเก็บน้ำขนาด 2000 ลิตร ให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน โดยทางชุมชนขอความร่วมมือ เนื่องด้วยถังเก็บน้ำใบเก่าเริ่มชำรุดเสียหายทางบริษัท จีเดค จำกัด ได้ส่งเจ้าที่เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบถังเก็บน้ำให้กับชุมชน