ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัท จีเดค จำกัดได้ทำการต้อนรับคณะดูงานเพื่อการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม ดูกระบวนการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2561 ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เข้ามาทำการตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าตามข้อกฎหมาย เอกสารการดำเนินงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับเทศบาลเมืองควนลังและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ โดยกิจกรรมมีการแห่เทียนพรรษา ทำบุญวัดในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง มี 6 วัด 1 ที่พักสงฆ์ ซึ่งทางบริษัทได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีการถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยชุดสังฆทาน รับฟังเทศนาและร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา