ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยราภัฏยะลา ได้เดินทางมาขอดูงานการดำการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยทางบริษัท จีเดค จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการต้อนรับและอธิบายขั้นตอนการทำงานของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน การดำเนินงานกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ และการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมต่างๆ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561 สำนักพลังงานจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือเชิญชวน บริษัท จีเดค จำกัด เข้าร่วมงานกาชาดประจำปี 2561 ณ สนามสระบัว จังหวัดสงขลา โดยภายในงานจะมีการออกบูธนำเสนอนโยบายการจัดการทางด้านพลังงาน เทคโนโลยีการดำเนินงานทางด้านพลังงานของแต่ละบริษัทที่ดำเนินงานทางด้านพลังงาน ให้ความรู้กับบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน พร้อมทั้งเล่นเกมส์ ตอบคำถาม และมอบของที่ระลึกกับผู้ร่วมงาน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ได้ส่งตัวแทนมอบเงินสนันสนุนกิจกรรมก๊ฬา แข่งขันเปตองชมรมสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันเปตอง ณ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย เพื่อนำเงินที่ได้ไปปรับปรุงชมรมกีฬาเปตองหมู่บ้านแอร์พอร์ต