ความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรมผลการดำเนินงาน CSR ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นำโดย พล.ต.ต.สุรศักดิ์ รมยานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท จีเดค จำกัด พร้อมด้วยนายอรรถพล สงมา ผู้จัดการบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2564 จำนวน 10,000 บาท ให้กับสำนักศาลเจ้าเทพนาจา บ้านเกาะหมี อ.หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารบริษัท จีเดค จำกัด นำโดย คุณพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง และ กรรมการบริษัท จีเดค จำกัด พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ กรรมการ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง พล.ต.ต.สุรศักดิ์ รมยานนท์ ที่ปรึกษาบริษัท จีเดคจำกัด เข้าแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ท่านเจษฎา จิตรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ.ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท จีเดค จำกัด นำโดย คุณพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด จำนวน 12 ครัวเรือน ที่ได้กักตัวอยู่ที่บ้านในชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ พื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง พร้อมกับได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการกักตัวอยู่บ้าน